Print   |  Sitemap 
 
 
 
Reservedele Online
 Karrosseri
 Bremser
 Soltag
 Kofanger
 El-udstyr
 Kobling
 Motor
 Gearkasse
 Kaburator
 Fortøj - Styrtøj
 Bagtøj - ophæng
 Dørtilbehør
 Tilbehør - inderum
 Trægline
 Sprinkleranlæg
 Glas - gummi
 Fælge - dæk
 Diverse
 Litteratur
Biler til salg
 Fiat 500 Nuova 1957
 Fiat 500 1971
 Bilsalg 2011
Bil Info
 Farve kort
 Ledning diagram 500
Diverse
 Bil galleri
Kunde info
 Retromobil Aps
 Handelsbetingelser
 Leveringsbetingelser
 Kontakt os
Retromobil ApS salgs- og leveringsbetingelser
 
Generelle betingelser. Betingelserne er gældende for alt salg (handelskøb), levering og tilbud, medmindre andet er aftalt og skriftlig bekræftet af Retromobil ApS. Ved forbrugerkøb, gælder reglerne om ”køb – efter ændringer pr. 1. januar 2002”.
 
Priser. Alle opgivne priser er brutto ekskl. moms og andre udgifter. Vi forbeholder os ret til regulering af priserne uden forudgående varsel. Leveringer finder altid sted til den på leveringsdagen gældende pris.
 
Tilbud. Tilbud bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest 4 ugerfra tilbudsdato, med mindre andet er aftalt.
 
Kreditering/returnering. Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med Retromobil ApS i hvert enkelt tilfælde. Returnering vil kun være mulig for kurante varer i ubeskadiget original emballage, sammen med opgivet fakturanummer. For returnering beregnes et administrationsbeløb. Skaffevarer tages kun retur, såfremt Retromobil ApS’s leverandør accepterer returnering fra Retromobil ApS. Kreditering sker med fradrag af afholdte omkostninger. Al returnering sker franko.
 
Betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er netto kontant ved modtagelsen, medmindre andet er aftalt. Er andet aftalt, er det oplyst på den enkelte faktura, og skal naturligvis overholdes. Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne medfører tilskrivning af renter, der beregnes pr. påbegyndte måned. Beregningen er af den til enhver tid værende forfaldende saldo inkl. renter. Rykkerskrivelser tillægges rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.                                                  
 
Levering. Levering er ab lager, hvis andet ikke er aftalt. Alle opgivne leveringstider er uden forbindende. Aflæsning af varer sker kun hvis der er personer på stedet til at forestå modtagelsen, hvis ikke andet er aftalt. Er aflæsning aftalt, uden person til at modtage, aflæsses for modtagers risiko. Ved levering med egne vogne, beregnes et særligtfragtgebyr.
                                                                                      
Misligholdelse. Ved misligholdelse bortfalder sælgers forpligtelser ved reklamationsret og mangler. Ved misligholdes forstås bl.a. ”forsinkelse i betaling fra købers side” eller køber ikke er i stand til at betale”.
 
Kataloger. Retromobil udgiver og stiller kataloger til rådighed, herunder web katalog. Oplysninger i katalogerne er vejledende, og eventuelle fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra Retromobil. Ligeledes er monteringsvejledninger også vejledende og giver ikke mulighed for erstatning.
 
E-handel. Alle oplysninger i Retromobil ApS e-handel/web katalog system er vejledende og kan under ingen omstændigheder give mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra Retromobil ApS.
 
Reklamationsret/mangler. Retromobil ApS er alene ansvarlig for mangler, som skyldes fabrikationsfejl- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art, skal være gjort gældende indenfor 24 måneder fra leveringstidspunktet.
Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor Retromobil ApS, er Retromobil ApS efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering eller afhjælpe manglen, hvorved manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endeligt fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning af fremsendes produktet til Retromobil ApS. Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og på montering dækkes ikke af Retromobil ApS. Retromobil ApS’s mangleansvar bortfalder, såfremt der uden Retromobil ApS’s skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående aftale.
 
Erhvervs- og produktansvar. For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang, ansvaret kan pålægges denne. Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
 
 
Juli 2007
 
 
RETROMOBIL ApS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indkøbskurv  
Total 0,00

Valuta
 
Kofangerstiver 127 II L front ve stålkofanger
vis
 
 
Pakning udstødningsmani
fold/top
vis
 
 
Udstødning 127 Sport 1050 midt
vis
 
 
Ventildæksel A112/127
vis
 
Robert Jacobsens Vej 44Y | 2300 København S | Tlf.:22 18 20 80 | plh@retromobil.dk | © retromobile.dk